Lọc kết quả


-
-
Các khóa học luyện thi các kỳ thi của Cambridge ESOL (FCE, CAE, CPE) tại Dublin là dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge (FCE, CAE, CPE) để nâng cao triển vọng việc làm hoặc nhập được vào một trường đại học.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: International House Dublin

Dublin, Ireland

International House Dublin
Thời lượng: 4 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
30,669,614 ₫
Nhận xét của sinh viên: Babel Academy of English

Dublin, Ireland

Babel Academy of English
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,190,197 ₫
Nhận xét của sinh viên: International House Dublin

Dublin, Ireland

International House Dublin
Thời lượng: 4 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
30,669,614 ₫
Nhận xét của sinh viên: International House Dublin

Dublin, Ireland

International House Dublin
Thời lượng: 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
80,753,938 ₫
Nhận xét của sinh viên: Atlas Language School

Dublin, Ireland

Atlas Language School
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,285,296 ₫
Nhận xét của sinh viên: Atlas Language School

Dublin, Ireland

Atlas Language School
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,285,296 ₫
Nhận xét của sinh viên: Center of English Studies: Dublin

Dublin, Ireland

Center of English Studies: Dublin
Thời lượng: 9 - 13 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
61,170,404 ₫
Nhận xét của sinh viên: Center of English Studies: Dublin

Dublin, Ireland

Center of English Studies: Dublin
Thời lượng: 9 - 13 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
61,170,404 ₫
Nhận xét của sinh viên: Kaplan International: Dublin

Dublin, Ireland

Kaplan International: Dublin
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,654,418 ₫
Nhận xét của sinh viên: Berlitz Dublin

Dublin, Ireland

Berlitz Dublin
Thời lượng: 2 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,319,611 ₫
Nhận xét của sinh viên: Babel Academy of English

Dublin, Ireland

Babel Academy of English
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,190,197 ₫
Nhận xét của sinh viên: Berlitz Dublin

Dublin, Ireland

Berlitz Dublin
Thời lượng: 2 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,319,611 ₫
Nhận xét của sinh viên: Frances King School of English, Dublin

Dublin, Ireland

Frances King School of English, Dublin
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,395,591 ₫
Nhận xét của sinh viên: Frances King School of English, Dublin

Dublin, Ireland

Frances King School of English, Dublin
Thời lượng: 4 - 7 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,795,104 ₫
Nhận xét của sinh viên: ULearn English School Dublin

Dublin, Ireland

ULearn English School Dublin
Thời lượng: 6 - 12 tuần
Buổi/tuần: 4
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,837,354 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.