Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 21
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,407,521 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,044,631 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,150,915 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,429,985 ₫
Nhận xét của sinh viên: WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY

Canterbury, Vương Quốc Anh

WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 - 85 tuổi
bắt đầu vào
24,934,686 ₫
Nhận xét của sinh viên: WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY

Canterbury, Vương Quốc Anh

WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 - 85 tuổi
bắt đầu vào
18,584,859 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 5 - 36 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,319,149 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,686,294 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,925,285 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,164,275 ₫
Nhận xét của sinh viên: St Giles Junior Summer Course Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

St Giles Junior Summer Course Canterbury
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 8 - 17 tuổi
bắt đầu vào
33,452,746 ₫
Nhận xét của sinh viên: Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)
Thời lượng: 1 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
27,412,667 ₫
Nhận xét của sinh viên: Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)
Thời lượng: 1 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
25,863,929 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House Summer - Canterbury (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House Summer - Canterbury (Junior)
Thời lượng: 3 - 4 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 - 17 tuổi
bắt đầu vào
87,658,585 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House Summer - Canterbury (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House Summer - Canterbury (Junior)
Thời lượng: 2 - 10 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 17 tuổi
bắt đầu vào
52,657,101 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.