Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 21
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,893,398 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,466,881 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,671,497 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
19,290,391 ₫
Nhận xét của sinh viên: WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY

Canterbury, Vương Quốc Anh

WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 - 85 tuổi
bắt đầu vào
26,098,765 ₫
Nhận xét của sinh viên: WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY

Canterbury, Vương Quốc Anh

WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 - 85 tuổi
bắt đầu vào
19,452,496 ₫
Nhận xét của sinh viên: Chaucer College

Canterbury, Vương Quốc Anh

Chaucer College
Thời lượng: 1 - 7 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,210,413 ₫
Nhận xét của sinh viên: Chaucer College

Canterbury, Vương Quốc Anh

Chaucer College
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 9 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,429,415 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 5 - 36 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,940,955 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,157,810 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,454,643 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,751,476 ₫
Nhận xét của sinh viên: EC English Language Schools: Canterbury (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

EC English Language Schools: Canterbury (Junior)
Thời lượng: 1 - 7 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
29,665,056 ₫
Nhận xét của sinh viên: EC English Language Schools: Canterbury (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

EC English Language Schools: Canterbury (Junior)
Thời lượng: 1 - 7 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
27,719,806 ₫
Nhận xét của sinh viên: St Giles Junior Summer Course Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

St Giles Junior Summer Course Canterbury
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 8 - 17 tuổi
bắt đầu vào
36,311,325 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.