Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 21
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,228,646 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,864,826 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,848,564 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,538,605 ₫
Nhận xét của sinh viên: St. Peters School of English

Canterbury, Vương Quốc Anh

St. Peters School of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,287,579 ₫
Nhận xét của sinh viên: WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY

Canterbury, Vương Quốc Anh

WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 - 85 tuổi
bắt đầu vào
24,951,697 ₫
Nhận xét của sinh viên: WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY

Canterbury, Vương Quốc Anh

WARNBOROUGH INTENSIVE SCHOOL OF ENGLISH, WARNBOROUGH COLLEGE CANTERBURY
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 - 85 tuổi
bắt đầu vào
18,597,538 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 5 - 36 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,328,235 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,693,584 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,933,420 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House International - Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House International - Canterbury
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,173,256 ₫
Nhận xét của sinh viên: St Giles Junior Summer Course Canterbury

Canterbury, Vương Quốc Anh

St Giles Junior Summer Course Canterbury
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 8 - 17 tuổi
bắt đầu vào
33,475,568 ₫
Nhận xét của sinh viên: Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)
Thời lượng: 1 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
27,431,368 ₫
Nhận xét của sinh viên: Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Embassy English: Canterbury, University of Kent (Junior)
Thời lượng: 1 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
25,881,574 ₫
Nhận xét của sinh viên: Stafford House Summer - Canterbury (Junior)

Canterbury, Vương Quốc Anh

Stafford House Summer - Canterbury (Junior)
Thời lượng: 2 - 10 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 17 tuổi
bắt đầu vào
52,693,024 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.