Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Đức vào mùa đông tại dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, những người muốn học tiếng Đức vào mùa đông.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: inlingua Berlin

Berlin, Đức

inlingua Berlin
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
8,065,022 ₫
Nhận xét của sinh viên: inlingua Berlin

Berlin, Đức

inlingua Berlin
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 26
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
9,978,757 ₫
Nhận xét của sinh viên: F+U Academy of Languages

Berlin, Đức

F+U Academy of Languages
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 1
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
1,777,039 ₫
Nhận xét của sinh viên: Learn German & Live in Your Teacher's Home in Berlin with Home Language International

Berlin, Đức

Learn German & Live in Your Teacher's Home in Berlin with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
30,346,356 ₫
Nhận xét của sinh viên: GLS German Language School

Berlin, Đức

GLS German Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
7,108,155 ₫
Nhận xét của sinh viên: GLS German Language School

Berlin, Đức

GLS German Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
5,604,507 ₫
Nhận xét của sinh viên: GLS German Language School

Berlin, Đức

GLS German Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
9,021,890 ₫
Nhận xét của sinh viên: ALPADIA - Language Schools Berlin

Berlin, Đức

ALPADIA - Language Schools Berlin
Thời lượng: 6 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
27,885,840 ₫
Nhận xét của sinh viên: ALPADIA - Language Schools Berlin

Berlin, Đức

ALPADIA - Language Schools Berlin
Thời lượng: 6 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
40,871,894 ₫
Nhận xét của sinh viên: F+U Academy of Languages

Berlin, Đức

F+U Academy of Languages
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,827,468 ₫
Nhận xét của sinh viên: Learn German & Live in Your Teacher's Home in Berlin with Home Language International

Berlin, Đức

Learn German & Live in Your Teacher's Home in Berlin with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
27,612,450 ₫
Nhận xét của sinh viên: Homestay Trainer Berlin

Berlin, Đức

Homestay Trainer Berlin
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
39,641,636 ₫
Nhận xét của sinh viên: did deutsch-institut Berlin

Berlin, Đức

did deutsch-institut Berlin
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 2
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
2,460,515 ₫
Nhận xét của sinh viên: Homestay Trainer Berlin

Berlin, Đức

Homestay Trainer Berlin
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
32,806,871 ₫
Nhận xét của sinh viên: Homestay Trainer Berlin

Berlin, Đức

Homestay Trainer Berlin
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
45,109,448 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.