Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Hy Lạp tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hy Lạp của họ.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: Andrioti School

Corfu, Hy Lạp

Andrioti School
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 75 tuổi
bắt đầu vào
8,101,678 ₫
Nhận xét của sinh viên: Andrioti School

Corfu, Hy Lạp

Andrioti School
Thời lượng: 1 - 6 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 - 75 tuổi
bắt đầu vào
4,119,497 ₫
Nhận xét của sinh viên: Andrioti School

Corfu, Hy Lạp

Andrioti School
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 75 tuổi
bắt đầu vào
8,101,678 ₫
Nhận xét của sinh viên: Lexis, Centre of Greek Language & Culture

Chania, Hy Lạp

Lexis, Centre of Greek Language & Culture
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 10 - 75 tuổi
bắt đầu vào
8,650,944 ₫
Nhận xét của sinh viên: Center of Greek Language & Culture Alexander the Great - Athens

Athena, Hy Lạp

Center of Greek Language & Culture Alexander the Great - Athens
Thời lượng: 1 - 2 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
9,749,477 ₫
Nhận xét của sinh viên: Center of Greek Language & Culture Alexander the Great - Athens

Athena, Hy Lạp

Center of Greek Language & Culture Alexander the Great - Athens
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,749,477 ₫
Nhận xét của sinh viên: Hellenic Language School Alexander the Great

Thessalonika, Hy Lạp

Hellenic Language School Alexander the Great
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
9,749,477 ₫
Nhận xét của sinh viên: Hellenic Language School Alexander the Great

Thessalonika, Hy Lạp

Hellenic Language School Alexander the Great
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
9,749,477 ₫
Nhận xét của sinh viên: Hellenic Language School Alexander the Great

Chania, Hy Lạp

Hellenic Language School Alexander the Great
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 80 tuổi
bắt đầu vào
9,749,477 ₫
Nhận xét của sinh viên: The Lamda Project

Athena, Hy Lạp

The Lamda Project
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,161,426 ₫
Nhận xét của sinh viên: Alexander International Language School

Thessalonika, Hy Lạp

Alexander International Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 6 - 70 tuổi
bắt đầu vào
10,985,326 ₫
Nhận xét của sinh viên: Alexander International Language School

Thessalonika, Hy Lạp

Alexander International Language School
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 6 - 70 tuổi
bắt đầu vào
6,865,829 ₫
Nhận xét của sinh viên: Let’s Talk Foreign Language Centre

Thessalonika, Hy Lạp

Let’s Talk Foreign Language Centre
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,612,160 ₫
Nhận xét của sinh viên: Let’s Talk Foreign Language Centre

Thessalonika, Hy Lạp

Let’s Talk Foreign Language Centre
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 30 tuổi
bắt đầu vào
9,612,160 ₫
Nhận xét của sinh viên: Let’s Talk Foreign Language Centre

Thessalonika, Hy Lạp

Let’s Talk Foreign Language Centre
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 30 tuổi
bắt đầu vào
9,612,160 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.