Lọc kết quả


-
-
Các bài học tiếng Pháp một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Pháp càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Pháp riêng.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: IDEALOG MARRAKECH

Marrakech, Maroc

IDEALOG MARRAKECH
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 28 - 59 tuổi
bắt đầu vào
16,403,436 ₫
Nhận xét của sinh viên: EC English Language Schools: Montreal

Montréal, Canada

EC English Language Schools: Montreal
Thời lượng: 1 - 23 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,130,854 ₫
Nhận xét của sinh viên: ACCORD Paris

Paris, Pháp

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 42
Độ tuổi: 18 - 90 tuổi
bắt đầu vào
22,964,810 ₫
Nhận xét của sinh viên: CAVILAM - Alliance française

Vichy, Pháp

CAVILAM - Alliance française
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 - 85 tuổi
bắt đầu vào
36,634,339 ₫
Nhận xét của sinh viên: Language Studies International (LSI): Paris

Paris, Pháp

Language Studies International (LSI): Paris
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 82
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
211,221,572 ₫
Nhận xét của sinh viên: Language Studies International (LSI): Paris

Paris, Pháp

Language Studies International (LSI): Paris
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 92
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
236,646,897 ₫
Nhận xét của sinh viên: Institut Linguistique Adenet: Montpellier

Montpellier, Pháp

Institut Linguistique Adenet: Montpellier
Thời lượng: 1 - 19 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,388,843 ₫
Nhận xét của sinh viên: Académie Linguistique Charlemagne Inc.

Montréal, Canada

Académie Linguistique Charlemagne Inc.
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 - 50 tuổi
bắt đầu vào
75,043,360 ₫
Nhận xét của sinh viên: Académie Linguistique Charlemagne Inc.

Montréal, Canada

Académie Linguistique Charlemagne Inc.
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 - 50 tuổi
bắt đầu vào
75,043,360 ₫
Nhận xét của sinh viên: Académie Linguistique Charlemagne Inc.

Montréal, Canada

Académie Linguistique Charlemagne Inc.
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 - 50 tuổi
bắt đầu vào
75,043,360 ₫
Nhận xét của sinh viên: Académie Linguistique Charlemagne Inc.

Montréal, Canada

Académie Linguistique Charlemagne Inc.
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 - 50 tuổi
bắt đầu vào
75,043,360 ₫
Nhận xét của sinh viên: Académie Linguistique Charlemagne Inc.

Montréal, Canada

Académie Linguistique Charlemagne Inc.
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 - 50 tuổi
bắt đầu vào
75,043,360 ₫
Nhận xét của sinh viên: Académie Linguistique Charlemagne Inc.

Montréal, Canada

Académie Linguistique Charlemagne Inc.
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 - 50 tuổi
bắt đầu vào
75,043,360 ₫
Nhận xét của sinh viên: ACCORD Paris

Paris, Pháp

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 6 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 20 - 90 tuổi
bắt đầu vào
106,622,331 ₫
Nhận xét của sinh viên: ACCORD Paris

Paris, Pháp

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 20 - 90 tuổi
bắt đầu vào
39,641,636 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.