Trường học Tiếng Anh tốt nhất tại Bilbao  năm 2019 (18,043,779 ₫)

Trường học Tiếng Anh được đánh giá gần đây quanh Bilbao

Instituto Hemingway

Nhà trường cư trú tại Trung tâm thành phố Bilbao, dễ dàng tiếp cận và lý tưởng để bắt đầu chuyến du ngoạn. Các tiện nghi đã được giới hạn trong không gian, nhưng với ít tác động trên các bài học. Các giáo viên của tôi đã được rất năng động, đôi khi... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Anh nào?

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Anh đặc biệt

Các khóa học tiếng Anh chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Anh và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.