Trường học Tiếng Anh tốt nhất ở Buenos Aires năm 2020 (37,281,162 ₫)

Trường học Tiếng Anh được đánh giá gần đây quanh Buenos Aires

AMAUTA Spanish School

Tôi đã thất vọng bởi kinh nghiệm của tôi tại AMAUTA ở Buenos Aires. Nơi này đẹp: Palacio Barolo! Wow!Những người đã được tốt đẹp quá cho đến khi tôi đã có một vấn đề với gia đình chủ nhà! Trung thực, tôi nghĩ rằng đó là một trường học cho trẻ và đại... more

Expanish

Ich hatte bei Expanish über einen Zeitraum von drei Monaten jeweils 4 Stunden Sprachkurs pro Tag.Ohne jegliche Vorkenntnisse konnte ich mich nach dieser Zeit breits ruột ausdrücken und chiến tranh bestens vorbereitet für meine anschließende Reise... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Anh nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Anh tổng quát

Các khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Anh của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh chuyên sâu ở Buenos Aires có trung bình 30 tiết/tuần.