Trường học Tiếng Đan Mạch tốt nhất tại Copenhagen năm 2019 (40,051,722 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Đan Mạch

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Đan Mạch nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Đan Mạch tổng quát

Các khóa học tiếng Đan Mạch tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đan Mạch của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đan Mạch chuyên sâu tại Copenhagen có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Đan Mạch chuyên sâu

Các khóa học tiếng Đan Mạch chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đan Mạch ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Đan Mạch đặc biệt

Các khóa học tiếng Đan Mạch chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Đan Mạch và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.