Trường học Tiếng Hà Lan tốt nhất tại Almere năm 2019 (14,134,414 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hà Lan

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hà Lan nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hà Lan tổng quát

Các khóa học tiếng Hà Lan tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hà Lan của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hà Lan chuyên sâu tại Almere có trung bình 30 tiết/tuần.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Hà Lan thương mại

Các bài học tiếng Hà Lan một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Hà Lan càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Hà Lan riêng.