2 trường học Tiếng Hà Lan tốt nhất ở Antwerpen  năm 2020 (2,680,927 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hà Lan

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hà Lan nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hà Lan tổng quát

Các khóa học tiếng Hà Lan tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hà Lan của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hà Lan chuyên sâu ở Antwerpen  có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Hà Lan

Các khóa học luyện thi tiếng Hà Lan dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Hà Lan để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Hà Lan chuyên sâu

Các khóa học tiếng Hà Lan chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Hà Lan ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Hà Lan đặc biệt

Các khóa học tiếng Hà Lan chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Hà Lan và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.