Trường học Tiếng Hàn tốt nhất tại Busan năm 2019 (5,683,397 ₫)

Trường học Tiếng Hàn được đánh giá gần đây quanh Busan

Lexis Korea

Đó là một môi trường dễ dàng để đặt câu hỏi với một số lượng nhỏ của người dân.Học sinh và giáo viên thường xuyên nói chuyện với chúng tôi, tôi đã có một thời gian tốt ngay cả trong một thời gian ngắn.Tôi chỉ có thể làm cho một tuần, nhưng nếu công... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hàn

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hàn nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hàn tổng quát

Các khóa học tiếng Hàn tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hàn của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hàn chuyên sâu tại Busan có trung bình 30 tiết/tuần.