3 trường học Tiếng Hy Lạp tốt nhất trong Chania  năm 2019 (684,800 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hy Lạp

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hy Lạp nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hy Lạp tổng quát

Các khóa học tiếng Hy Lạp tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hy Lạp của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hy Lạp chuyên sâu trong Chania  có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Hy Lạp cho trẻ em

Khóa học tiếng Hy Lạp cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Hy Lạp vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hy Lạp cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Hy Lạp thương mại

Các bài học tiếng Hy Lạp một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Hy Lạp càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Hy Lạp riêng.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Hy Lạp chuyên sâu

Các khóa học tiếng Hy Lạp chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Hy Lạp ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Hy Lạp đặc biệt

Các khóa học tiếng Hy Lạp chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Hy Lạp và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.