Trường học Tiếng Lithuania tại Berlin

Trường học Tiếng Lithuania được đánh giá gần đây quanh Berlin

ALPADIA - Language Schools Berlin

giáo viên chuẩn bị sẵn sàngđánh giá mức độ đầy đủPhòng học okCăn hộ cao cấp Spartanchi phí cho quá nhiều làm sạch, 40 € cho một tuần! more

ALPADIA - Language Schools Berlin

Tôi thấy các lớp học rất mãnh liệt và tôi thích chúng rất nhiều. Các giáo viên, không có ngoại lệ, là tuyệt vời và với tinh thần tuyệt vời của cá nhân đệm trong việc học ngôn ngữ. Các lớp học thoải mái và với các tài nguyên cần thiết và đủ để giảng... more