2 trường học Tiếng Pháp tốt nhất ở Bordeaux năm 2020 (5,582,331 ₫)

Trường học Tiếng Pháp được đánh giá gần đây quanh Bordeaux

France Langue Bordeaux

Vị trí của Langue Pháp là ở trung tâm của thành phố, do đó, đó là tốt cho tôi. Giáo viên của tôi là rất lớn, nó đã rất tốt tại giải thích những điều và thường nhận thấy nếu một người không thể hiểu các bài học trong lớp học. Tôi đã không tham gia... more

France Langue Bordeaux

Kinh nghiệm của tôi là tuyệt vời!! Tôi thực sự thích trường học và các lớp học... Tôi đã có giáo viên rất tốt, và người dân của các nhân viên đã rất loại!! Trường học (BLS) gần nơi cư trú của tôi, nó đã là hai mươi phút đi bộ. Nhà trường đã có rất... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Pháp

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Pháp nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Pháp tổng quát

Các khóa học tiếng Pháp tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Pháp của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Pháp chuyên sâu ở Bordeaux có trung bình 30 tiết/tuần.