Trường học Tiếng Pháp tốt nhất trong Chamonix  năm 2019 (8,782,548 ₫)

Trường học Tiếng Pháp được đánh giá gần đây quanh Chamonix

INSTED - Institute of Foreign Education

Tôi đã khá hài lòng với nhà trường và các giáo viên. Chúng tôi đã là một nhóm nhỏ của 3 người trong tuần đầu tiên và 4 ngày tiếp theo, vì vậy trường đã ngắn. Tôi đã có thể thích nhiều thời gian hơn tại trường học.Tôi đã có thể thích cũng làm một số... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Pháp

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Pháp nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Pháp tổng quát

Các khóa học tiếng Pháp tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Pháp của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Pháp chuyên sâu trong Chamonix  có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Pháp đặc biệt

Các khóa học tiếng Pháp chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Pháp và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.