5 trường học Tiếng Pháp tốt nhất ở Lyon năm 2020 (825,296 ₫)

Trường học Tiếng Pháp được đánh giá gần đây quanh Lyon

Institut Lyonnais

Trường này là rất nhỏ, nhưng để thực hành ngôn ngữ, nó là một nơi hoàn hảo. Các giáo viên rất tốt, bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn và bất cứ điều gì mà bạn không hiểu. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và điều này đã giúp để tìm hiểu một... more

Institut Lyonnais

Lớp học: Họ là thú vị và tôi đã làm một tìm hiểu rất nhiều những điều mới. Các giáo viên đã nói rất nhiều và điều này là rất lớn đối với tôi, kể từ khi tôi quyết định đi đến pháp chủ yếu để cải thiện của tôi nghe. Tôi chỉ muốn tập trung lớn hơn về... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Pháp

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Pháp nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Pháp tổng quát

Các khóa học tiếng Pháp tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Pháp của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Pháp chuyên sâu ở Lyon có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Pháp

Các khóa học luyện thi tiếng Pháp dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Pháp để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Pháp chuyên sâu

Các khóa học tiếng Pháp chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Pháp ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Pháp đặc biệt

Các khóa học tiếng Pháp chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Pháp và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.

Viện đại học