2 trường học Tiếng Séc tốt nhất tại Brno  năm 2020 (4,590,910 ₫)

Trường học Tiếng Séc được đánh giá gần đây quanh Brno

CA Institute

Là một sinh viên ở CA là một kinh nghiệm tuyệt vời, giáo viên của tôi là hoàn hảo, cô đang được cẩn thận, nhạy cảm và lịch sự. Tôi cảm thấy như kiến thức tiếng Anh của tôi là nhận được tốt hơn. Tôi sẽ đề nghị trường này cho tất cả mọi người muốn học... more

CA Institute

Mọi thứ đều hoàn hảo. Chắc chắn rồi. Tôi đã ở Học viện CA 6 tuần và tôi đã học được rất nhiều về tiếng Anh và về Cộng hòa Séc Thật là một đất nước tuyệt vời!. Tôi có thể làm rất nhiều chuyến đi cuối tuần tuyệt vời trên khắp đất nước. Tôi cũng đã đến... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Séc

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Séc nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Séc tổng quát

Các khóa học tiếng Séc tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Séc của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Séc chuyên sâu tại Brno  có trung bình 30 tiết/tuần.