2 trường học Tiếng Swahili tốt nhất ở Dar es Salaam  năm 2019 (2,106,705 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Swahili

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Swahili nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Swahili tổng quát

Các khóa học tiếng Swahili tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Swahili của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Swahili chuyên sâu ở Dar es Salaam  có trung bình 30 tiết/tuần.