2 trường học Tiếng Tây Ban Nha tốt nhất tại Dubai năm 2019 (10,121,190 ₫)

Trường học Tiếng Tây Ban Nha được đánh giá gần đây quanh Dubai

ES Dubai

Tôi đã làm một khóa học ngắn (2 tuần) tại trường ES Dubai, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi biết rất nhiều người, tất cả nhân viên (giáo viên, thư ký) rất tử tế và sẵn sàng. Thật không may là tôi không thích hai thứ, lần đầu tiên là thời... more

Excellence Training Centre

Giáo viên rất thân thiện và hỗ trợ. Tôi rất thích mỗi lớp học với anh ấy. Tôi cũng thích phương pháp và tốc độ giảng dạy của anh ấy, sử dụng TV và máy tính xách tay. Vị trí không thể tốt hơn, ngay tại ga tàu điện ngầm / xe điện! Tôi không thể... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Tây Ban Nha

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Tây Ban Nha nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Tây Ban Nha tổng quát

Các khóa học tiếng Tây Ban Nha tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Tây Ban Nha chuyên sâu tại Dubai có trung bình 30 tiết/tuần.