Trường học Tiếng Ucraina tại Berlin

Trường học Tiếng Ucraina được đánh giá gần đây quanh Berlin

ALPADIA - Language Schools Berlin

Hầu hết các giáo viên đã thực sự tốt và làm cho các bài học thú vị. Các lớp học rất hỗn tạp, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều bị buộc phải nói tiếng Đức, đây là một cách thực hành tốt. Nó là rất trung tâm và chỗ ở được cung cấp là tuyệt vời.... more

ALPADIA - Language Schools Berlin

giáo viên chuẩn bị sẵn sàngđánh giá mức độ đầy đủPhòng học okCăn hộ cao cấp Spartanchi phí cho quá nhiều làm sạch, 40 € cho một tuần! more