Trường học Tiếng Ý ở Barcelona

Trường học Tiếng Ý được đánh giá gần đây quanh Barcelona

Kingsbrook Idiomas

Tôi dành chỉ một tuần tại trường, nhưng tôi rất vui mừng rằng tôi có tham dự. Địa điểm trường học là rất tốt (Exiample là quận Barcelona, tốt nhất :)). Tôi thích các lớp học như chúng đã được thú vị. more

Kingsbrook Idiomas

Tôi thực sự ấn tượng. Học là tuyệt vời. Nơi mà giáo viên giảng dạy và học hỏi guys là tuyệt vời. Đó là liên quan đến các giáo viên! Họ đã thực sự tốt đẹp: trẻ, thân thiện, bệnh nhân, tôi đã có thời gian thực sự tốt với họ và tôi đã học được nhiều... more