Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Nga buổi chiều là dành cho các học viên những người muốn học tiếng Nga vào buổi sáng để dành thời gian làm việc hoặc tham quan vào buổi sáng và buổi tối.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: School of Russian Language Leader

Minsk, Belarus

School of Russian Language Leader
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 3
Độ tuổi: 16 - 80 tuổi
bắt đầu vào
3,295,598 ₫
Nhận xét của sinh viên: Intercultural Institute of Languages Liden & Denz

St Petersburg, Nga

Intercultural Institute of Languages Liden & Denz
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,062,894 ₫
Nhận xét của sinh viên: Intercultural Institute of Languages Liden & Denz

St Petersburg, Nga

Intercultural Institute of Languages Liden & Denz
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,006,290 ₫
Nhận xét của sinh viên: Liden & Denz Language Centre

Moscow, Nga

Liden & Denz Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,886,793 ₫
Nhận xét của sinh viên: Liden & Denz Language Centre

Moscow, Nga

Liden & Denz Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,830,190 ₫
Nhận xét của sinh viên: Intercultural Institute of Languages Liden & Denz

Irkutsk, Nga

Intercultural Institute of Languages Liden & Denz
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,830,190 ₫
Nhận xét của sinh viên: Intercultural Institute of Languages Liden & Denz

Irkutsk, Nga

Intercultural Institute of Languages Liden & Denz
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,886,793 ₫

Lời mời đặc biệt

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Derzhavin Institute

St Petersburg, Nga

Derzhavin Institute
Thời lượng: 4 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
40,371,072 ₫
Nhận xét của sinh viên: Russian Language Academy Durbe

Riga, Latvia

Russian Language Academy Durbe
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,062,894 ₫
Nhận xét của sinh viên: Intercultural Institute of Languages Liden & Denz

St Petersburg, Nga

Intercultural Institute of Languages Liden & Denz
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,415,095 ₫
Nhận xét của sinh viên: Liden & Denz Language Centre

Moscow, Nga

Liden & Denz Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,238,994 ₫
Nhận xét của sinh viên: Russian Language Academy Durbe

Riga, Latvia

Russian Language Academy Durbe
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,062,894 ₫
Nhận xét của sinh viên: Russian Language Academy Durbe

Riga, Latvia

Russian Language Academy Durbe
Thời lượng: 1 - 2 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,809,225 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.