Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Nga trung cấp là dành cho những học viên những người có nói tiếng Nga một cách tự tin. Khóa học này là lý tưởng đối với những học viên có kiến thức từ vựng và ngữ pháp cần để nói chuyện và đọc về các chủ đề khác nhau bằng tiếng Nga. Nó dành cho các học viên những người có thể mô tả kinh nghiệm và sự kiện, giải thích ý kiến của họ và nói về các kết hoạch.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: School of Russian Language Leader

Minsk, Belarus

School of Russian Language Leader
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 80 tuổi
bắt đầu vào
6,591,195 ₫
Nhận xét của sinh viên: Lev Tolstoj Language School

Kiev, Ukraine

Lev Tolstoj Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
5,080,713 ₫
Nhận xét của sinh viên: School of Russian Language Leader

Minsk, Belarus

School of Russian Language Leader
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 - 80 tuổi
bắt đầu vào
8,238,994 ₫
Nhận xét của sinh viên: Lev Tolstoj Language School

Kiev, Ukraine

Lev Tolstoj Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
9,337,527 ₫
Nhận xét của sinh viên: Lazarian Dpratoon

Jerevan, Armenia

Lazarian Dpratoon
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 - 70 tuổi
bắt đầu vào
5,218,030 ₫
Nhận xét của sinh viên: Dialog Language Center

Kharkov, Ukraine

Dialog Language Center
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 77 tuổi
bắt đầu vào
3,225,686 ₫
Nhận xét của sinh viên: CREF Moscow

Moscow, Nga

CREF Moscow
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,788,261 ₫

Lời mời đặc biệt

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Derzhavin Institute

St Petersburg, Nga

Derzhavin Institute
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,238,994 ₫

Lời mời đặc biệt

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Derzhavin Institute

St Petersburg, Nga

Derzhavin Institute
Thời lượng: 9 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
45,726,418 ₫

Lời mời đặc biệt

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Derzhavin Institute

St Petersburg, Nga

Derzhavin Institute
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,667,087 ₫

Lời mời đặc biệt

50% discount for some accommodations from 1-52 weeks until 31 Jan 2020 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Derzhavin Institute

St Petersburg, Nga

Derzhavin Institute
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,830,190 ₫
Nhận xét của sinh viên: ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School

Kiev, Ukraine

ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School
Thời lượng: 1 - 19 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 - 70 tuổi
bắt đầu vào
6,728,512 ₫
Nhận xét của sinh viên: ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School

Kiev, Ukraine

ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,415,095 ₫
Nhận xét của sinh viên: ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School

Kiev, Ukraine

ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 13 - 70 tuổi
bắt đầu vào
7,415,095 ₫
Nhận xét của sinh viên: ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School

Kiev, Ukraine

ECHO Eastern Europe Russian & Ukrainian language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 70 tuổi
bắt đầu vào
4,394,130 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.