Trường học Tiếng Bồ Đào Nha ở Austin 

Trường học Tiếng Bồ Đào Nha được đánh giá gần đây quanh Austin

Aston International Academy

Tôi đã chỉ trong hai tuần có, nhưng tôi yêu thích nó!Phần lớn thời gian tôi đã có bài học tư nhân.Các giáo viên đã được thông minh, Mát mẻ và buồn cười vì vậy tôi đã có một thời gian và tôi đã học được rất nhiều.Nhưng tôi cũng đã gặp một số sinh... more

TIEP - Texas Intensive Language Program

Đó là trải nghiệm thú vị. Các giáo viên rất hữu ích và tôi có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Tuy nhiên, đó là một chút Thử thách để hoàn thiện ngôn ngữ ở đó nếu bạn ở lại trong một thời gian ngắn bởi vì bạn nằm trong số những sinh viên quốc... more