2 trường học Tiếng Bồ Đào Nha tốt nhất ở Belo Horizonte  năm 2020 (8,182,210 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Bồ Đào Nha

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Bồ Đào Nha nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Bồ Đào Nha tổng quát

Các khóa học tiếng Bồ Đào Nha tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Bồ Đào Nha của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Bồ Đào Nha chuyên sâu ở Belo Horizonte  có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha

Các khóa học luyện thi tiếng Bồ Đào Nha dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Bồ Đào Nha để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Bồ Đào Nha thương mại

Các bài học tiếng Bồ Đào Nha một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Bồ Đào Nha càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Bồ Đào Nha riêng.