Trường học Tiếng Bồ Đào Nha tốt nhất trong Faro  năm 2019 (5,343,197 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Bồ Đào Nha

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Bồ Đào Nha nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Bồ Đào Nha tổng quát

Các khóa học tiếng Bồ Đào Nha tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Bồ Đào Nha của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Bồ Đào Nha chuyên sâu trong Faro  có trung bình 30 tiết/tuần.