Trường học Tiếng Nga tốt nhất ở Baku  năm 2019 (32,197,305 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Nga

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Nga nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Nga tổng quát

Các khóa học tiếng Nga tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Nga của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Nga chuyên sâu ở Baku  có trung bình 30 tiết/tuần.