Trường học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tốt nhất tại Dubai năm 2020 (11,881,011 ₫)

Trường học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá gần đây quanh Dubai

ES Dubai

Tôi đã làm một khóa học ngắn (2 tuần) tại trường ES Dubai, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi biết rất nhiều người, tất cả nhân viên (giáo viên, thư ký) rất tử tế và sẵn sàng. Thật không may là tôi không thích hai thứ, lần đầu tiên là thời... more

Arabic Language Centre

Tôi rất thích khóa học rất nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi đã may mắn để có một giáo viên thực hiện các khóa học thú vị và thú vị.Các khóa học là rất mạnh mẽ và tôi mất hai ngày của nó mà làm cho nó rất khó để có được tốc độ. Nói chung đây là một khóa học... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tổng quát

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sâu tại Dubai có trung bình 30 tiết/tuần.