Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: ELS Language Centers at University of Cincinnati (UC): Cincinnati (OH)

Cincinnati, Hoa Kỳ

ELS Language Centers at University of Cincinnati (UC): Cincinnati (OH)
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,003,929 ₫
Nhận xét của sinh viên: ELS Language Centers at University of Cincinnati (UC): Cincinnati (OH)

Cincinnati, Hoa Kỳ

ELS Language Centers at University of Cincinnati (UC): Cincinnati (OH)
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
19,797,055 ₫
Nhận xét của sinh viên: ELS Language Centers at University of Cincinnati (UC): Cincinnati (OH)

Cincinnati, Hoa Kỳ

ELS Language Centers at University of Cincinnati (UC): Cincinnati (OH)
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
19,302,129 ₫

Lời mời đặc biệt

11,135,844 ₫ discount for some courses from 4-52 weeks until 20 Dec 2019 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Conversa Language Center

Cincinnati, Hoa Kỳ

Conversa Language Center
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 14 - 75 tuổi
bắt đầu vào
41,895,068 ₫
41,895,518 ₫

Lời mời đặc biệt

11,135,844 ₫ discount for some courses from 4-52 weeks until 20 Dec 2019 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Conversa Language Center

Cincinnati, Hoa Kỳ

Conversa Language Center
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 80 tuổi
bắt đầu vào
35,485,772 ₫
35,486,222 ₫

Lời mời đặc biệt

11,135,844 ₫ discount for some courses from 4-52 weeks until 20 Dec 2019 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Conversa Language Center

Cincinnati, Hoa Kỳ

Conversa Language Center
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 4
Độ tuổi: 14 - 80 tuổi
bắt đầu vào
10,269,272 ₫
10,269,722 ₫

Lời mời đặc biệt

11,135,844 ₫ discount for some courses from 4-52 weeks until 20 Dec 2019 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Conversa Language Center

Cincinnati, Hoa Kỳ

Conversa Language Center
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 14 - 75 tuổi
bắt đầu vào
13,733,757 ₫
13,734,207 ₫

Lời mời đặc biệt

11,135,844 ₫ discount for some courses from 4-52 weeks until 20 Dec 2019 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Conversa Language Center

Cincinnati, Hoa Kỳ

Conversa Language Center
Thời lượng: 4 - 44 tuần
Buổi/tuần: 14
Độ tuổi: 14 - 80 tuổi
bắt đầu vào
23,879,748 ₫
23,880,198 ₫

Lời mời đặc biệt

11,135,844 ₫ discount for some courses from 4-52 weeks until 20 Dec 2019 Show details »

Nhận xét của sinh viên: Conversa Language Center

Cincinnati, Hoa Kỳ

Conversa Language Center
Thời lượng: 4 tuần
Buổi/tuần: 14
Độ tuổi: 14 - 80 tuổi
bắt đầu vào
25,117,064 ₫
25,117,514 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.